لیست اسامی دندانپزشکان مراکز درمانی ،زهره،ماهان ،زهره رامهرمز،ماهشهر،ایذه

ردیف

نام ونام خانوادگی دندانپزشک

تخصص

کلینیک دندانپزشکی

شرح

۱

خانم دکتر فائزه رجبی

جراح و دندانپزشک عمومی

کلینیک دندانپزشکی ماهان

 

۲

آقای دکتر محسن برزگران

جراح و دندانپزشک عمومی

کلینیک دندانپزشکی زهره

 

۳

آقای دکتر میرغلامحسین میر محمدی

جراح و دندانپزشک عمومی

کلینیک دندانپزشکی زهره

 

۴

آقای دکتر پارساقناتی

جراح و دندانپزشک عمومی

کلینیک دندانپزشکی زهره

 

۵

آقای دکتر اوژن باقری

جراح و دندانپزشک عمومی

کلینیک رامهرمز

 

۶

خانم دکتر سودابه ملائی

جراح و دندانپزشک عمومی

کلینیک رامهرمز

 

۷

خانم دکتر ساغر هرندی

متخصص ارتودنسی

کلینیک رامهرمز

 

۸

اقای دکتر علی زرگانی

جراح و دندانپزشک عمومی

کلینیک ماهشهر

 

۹

آقای دکتر محمد احمدی

جراح و دندانپزشک عمومی

کلینیک ایذه

 

۱۰

علی مختار

متخصص ارتودنسی

کلینیک ایذه